Menu

1. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym dla klas pierwszych

https://www.kuratorium.lublin.pl/pliki/akt/id_9690/zal/1zal.pdf

 

2. Komunikat w sprawie terminu składania oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/ gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty/ gimnazjalnego

https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=10032

 

3. Komunikat dotyczący przyjmowania w roku szkolnym 2019/2020 w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy Prawo oświatowe oraz 20 d ustawy o systemie oświaty

https://bip.men.gov.pl/wp-content/uploads/sites/2/2018/06/komunikat-ministra-edukacji-narodowej-1.pdf

 

 

 

 

 

 

Początek strony