Menu

Wzór wszelkich cnót

Wielkości serca!
Oparta na ziarnie człowieczeństwa
Falo nadziei!
Płynąca przez ocean ludzkiej rozpaczy
Ojcze wiary!
Który trzymasz pieczę nad każdą duszą
Pasterzu!
Sprowadzający owce do żródła zbawienia
Stałeś się opoką
Dla młodzieńczych serc.
Byłeś dłonią
Podnoszącą upadającego grzesznika.
I mimo że księga zamknęła
Ty ciągle nadzieją świata jesteś
Janie Pawle II Wspomagasz cudami każde ludzkie serce.


Człowiek

Całe swe życie
Wołałeś!
I wszystkich ludzi
namawiałeś
Młodym mówiłeś
,,Nie lękajcie się!” Idżcie w stronę Chrystusa
Jak kochać pokazałeś
nawołując:
,,Miejcie odwagę żyć dla miłości”
Teraz w ciszy
każdy w sercu woła
Sanctus!Sanctus!
Papież Polak!


    ***
A gdyby tak dla Ciebie?
Ty królujesz tam w niebie.
Przyszedłeś by nas uratować.
Ja się odwróciłem.
Ja będę tego żałować.

Biednie przy zwierzętach się narodziłeś
Lecz Ty brakiem miłości się martwiłeś. Nienawiść,która rządziła
Dzięki Tobie – Nas zbawiła.

Nienawiść Szatana zrodziła
Tylko miłość go zabiła.
  

  


 


 


Strona 1 z 2

Początek strony