Menu

Wzór wszelkich cnót

Wielkości serca!
Oparta na ziarnie człowieczeństwa
Falo nadziei!
Płynąca przez ocean ludzkiej rozpaczy
Ojcze wiary!
Który trzymasz pieczę nad każdą duszą
Pasterzu!
Sprowadzający owce do żródła zbawienia
Stałeś się opoką
Dla młodzieńczych serc.
Byłeś dłonią
Podnoszącą upadającego grzesznika.
I mimo że księga zamknęła
Ty ciągle nadzieją świata jesteś
Janie Pawle II Wspomagasz cudami każde ludzkie serce.


Człowiek

Całe swe życie
Wołałeś!
I wszystkich ludzi
namawiałeś
Młodym mówiłeś
,,Nie lękajcie się!” Idżcie w stronę Chrystusa
Jak kochać pokazałeś
nawołując:
,,Miejcie odwagę żyć dla miłości”
Teraz w ciszy
każdy w sercu woła
Sanctus!Sanctus!
Papież Polak!


Początek strony