Menu

 ***

Co nas rozprasza? 
Co nas w dzisiejszym świecie ogłasza?
Kto buduje naszą wartość?
Wartość zwykłych ludzi wpisanych w dzień.
Kolejny dzień...
Co nam każe zachowywać się odpowiednio?
A słowo "odpowiednio"?
Kto je wymyślił?
I czy zawsze ma być miarą wszystkiego?
 
Po cóż zachwalać?
Po co swoją uwagę na siebie zwracać?
Czy ważne w życiu jest istnienie?
Co osiągnąć w życiu?
Tego nikt nie wie.
Prócz tego na górze,
co myśli i plany obmyślił, 
co nas na świecie jeszcze nie było.
Aby bytując na ziemi
chwałę Jemu oddawać
Miłosiernemu i Wspaniałemu
Ojcu Przedwiecznemu!
 
Kim być?
Kogo słuchać?
W jaką muzykę się wsłuchać.
I którą drogą dążyć.
To nierozwikłane do dziś tajemnice życiowej historii.
Jak to fajnie czasem jest swoją ścieżką w lesie biec,
Nie pokazać się nikomu
I nie zważać na 5 groszy, co upada jak te słowo.
Rani wartość, zmienia ludzi,
Bo kto chce swoją wartość zawsze czymś ubrudzi.
 
Słuchaj Boże,
Bo sługa Twój mówi,
I unosi się niby święty
Tak naprawdę niewielki
Skarć tego człowieka
I mnie samą
Gdyż nie godna jestem Ciebie
O mój Boże. 

 O. Wereszczyńska


Strona 2 z 2

Początek strony