27 kwietnia, przypada 6. rocznica kanonizacji Jana Pawła II. Był on pierwszym po ponad 450 latach papieżem nie-Włochem, a jego ponad 26-letni okres służby w Kościele powszechnym okazał się najdłuższym pontyfikatem w XX stuleciu i trzecim co do długości w dziejach Kościoła.

Jan Paweł II odbył 104 podróże zagraniczne, odwiedził 129 krajów, przemierzył prawie 1,3 mln kilometrów, wygłosił 2382 przemówienia oficjalne, przeprowadził 148 beatyfikacji, 51 kanonizacji, podczas których ogłosił 1343 błogosławionych i 482 świętych. W ciągu 26 lat, 5 miesięcy i 16 dni pontyfikatu, podczas 67 obrzędów chrztu osobiście udzielił tego sakramentu 1501 osobom, w tym 687 dzieciom i 814 dorosłym.

Dorobkiem pontyfikatu papieża - Polaka jest ogromna liczba różnych dokumentów, m.in. 14 encyklik, 15 adhortacji apostolskich, 11 konstytucji apostolskich, 45 listów apostolskich, 29 dokumentów w formie motu proprio i idąca w tysiące liczba listów papieskich, przesyłanych do różnych odbiorców: Kościołów lokalnych, sanktuariów, diecezji, kardynałów, biskupów itp. z okazji ich ważnych rocznic czy innych doniosłych wydarzeń.

Ojciec Święty zapoczątkował także szereg ciekawych inicjatyw duszpasterskich o zasięgu ogólnokościelnym i międzynarodowym, m.in. Światowe Dni Młodzieży, Światowy Dzień Chorego, Światowy Dzień Pokoju.

1 maja 2011 r. papież Benedykt XVI uroczyście ogłosił błogosławionym swego poprzednika. Natomiast 27 kwietnia 2014 r. podczas liturgii sprawowanej w Niedzielę Miłosierdzia przez papieża Franciszka, Jan Paweł II został kanonizowany.

To zaszczyt dla naszej szkoły, że nosimy imię tak sławnego, zasłużonego dla ludzkości Polaka - człowieka, którego prawdy moralne stanowią drogę naszego postępowania w codziennym życiu.