Miło nam poinformować, że w tym roku szkolnym Medal Jana Pawła II otrzymał Krzysztof Koper, uczeń klasy III C. Medal Jana Pawła II to wyjątkowe wyróżnienie, przyznawane absolwentom, którzy w ciągu całego pobytu w szkole wyróżnili się szczególnymi zasługami. Za kryteria przyznawania tego wyróżnienia przyjęto między innymi: aktywny udział w uroczystościach szkolnych, godne reprezentowanie szkoły, życie i postępowanie zgodne z naukami Patrona Jana Pawła II, dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie.

Krzysztof Koper spełnił wszystkie te wymagania. Ma wysoką średnią ocen oraz wzorowe zachowanie. Jest finalistą etapu centralnego Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej "Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego w latach 1921-1956" 2018/19, finalistą wojewódzkim Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej "Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego” 2017/18, uczestnikiem etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, trzykrotnie zdobył I miejsce w Teście Wiedzy o Łukowie "Poznaj Swoje Miasto". Krzysztof pełnił funkcję przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego oraz brał udział w licznych apelach i uroczystościach szkolnych w ciągu trzech lat nauki w liceum.