Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wystosował komunikat dotyczący przeprowadzenia egzaminu maturalnego w roku 2020.

Harmonogram egzaminu maturalnego

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzenia w 2020 r. egzaminu maturalnego

O czym należy pamiętać podczas egzaminu