Menu

Pielgrzymki

  W całej historii Kościoła nie zdarzyły się tak liczne pielgrzymki papieża jak podczas pontyfikatu Jana Pawła II. Jego Podróże Apostolskie są jednym z najważniejszych wyróżników posługi papieskiej. Według oficjalnych danych Papież odbył 104 zagraniczne pielgrzymki oraz ok. 145 podróży na terenie Włoch. Jako biskup Rzymu nawiedził ponad 300 rzymskich parafii.

  Podczas podróży zagranicznych Jan Paweł II odwiedził aż 130 krajów i ok. 900 miejscowości. Niektóre państwa odwiedził kilkakrotnie (np. Polskę, Francję, USA, Meksyk, Hiszpanię, czy Portugalię). Łączna długość pielgrzymkowych dróg Jana Pawła II wynosi ok. 1 mln 700 tys. km (trzykrotna odległość między Ziemią a Księżycem).
  Poza Watykanem Jan Paweł II spędził w sumie ponad dwa lata swego 25-letniego pontyfikatu.

  Pierwszą zagraniczną pielgrzymką Jana Pawła II była podróż na Dominikanę, do Meksyku i na Bahama w styczniu 1979 r. Ostatnią zaś pielgrzymka do Lourdes 15 – 16 VIII 2004 r.

  Większość swoich apostolskich podróży, rozpoczynał od słów: „Przybywam jako Papież– Pielgrzym”. Zawsze miał czas, aby podczas kilkudniowej wizyty spotkać się choć na chwilę z młodymi ludźmi, młodzieżą, którą określał jako nadzieję, przyszłość Kościoła i świata. Apogeum każdej Apostolskiej Podróży pielgrzymek była Msza św., na zakończenie której Jan Paweł II zawierzał dany naród Matce Bożej.

 

  Jan Paweł II jako papież pielgrzymował do Ojczyzny 9 razy (dwukrotnie w 1995 roku ze względu na obchody VI Światowego Dnia Młodzieży, które odbyły się w Częstochowie) .

I pielgrzymka (2–10 czerwca 1979) - "Gaude Mater Polonia".
II pielgrzymka (16–23 czerwca 1983) - „Pokój Tobie, Polsko - Ojczyzno moja!”
III pielgrzymka (8–14 czerwca 1987) - "Do końca ich umiłował".
IV, V pielgrzymka (1–9 czerwca, 13–20 sierpnia 1991) - "Bogu dziękujcie, ducha nie gaście".
VI pielgrzymka (22 maja 1995) - „Zło dobrem zwyciężaj”.
VII pielgrzymka (31 maja–10 czerwca 1997) - "Chrystus wczoraj, dziś i na wieki"
VIII pielgrzymka (5–17 czerwca 1999) - "Bóg jest miłością".
IX pielgrzymka (16–19 sierpnia 2002) - "Bóg bogaty w miłosierdzie"

Początek strony