Menu

Rodzina Szkół im. Jana Pawła II

  Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II to rodzaj wspólnoty zrzeszającej uczniów, rodziców i nauczycieli szkół różnego typu z całej Polski. Głównym celem tej powołanej w 1999 roku inicjatywy jest integracja środowiska szkolnego wokół wartości płynących z nauczania naszego Patrona Jana Pawła II. W ramach Rodziny Szkół realizowane są bardzo cenne przedsięwzięcia, które służą pogłębianiu wiedzy o życiu i dokonaniach Papieża Polaka, ale przede wszystkim pozwalają organizować proces wychowawczy w oparciu o jego naukę.


  IV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II od wielu lat aktywnie włącza się w prace Rodziny. Jesteśmy jedną z niewielu szkół ponadgimnazjalnych w tym, liczącym kilkaset placówek, gronie.

  Bierzemy udział w ogólnopolskich i regionalnych spotkaniach przedstawicieli szkół im. Jana Pawła II. Między innymi uczestniczyliśmy w spotkaniu opłatkowym w Radomiu, które odbyło się w dniach 7-8 styczna 2005 roku. Spotkanie to zaowocowało powołaniem Społecznej Rady Rodziny Szkół Jana Pawła II – ciała koordynującego nasze działania, a także określeniem celów działalności na najbliższe lata. Zatwierdziliśmy tam również projekt naszej strony internetowej rodzina.org.pl, na której zamieszczona jest historia Rodziny Szkół oraz bieżące ogłoszenia. W dniu 6 X 2005 roku reprezentacja młodzieży z naszej szkoły wzięła udział w Pielgrzymce Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę. Podobny charakter miało też spotkanie z okazji rocznicy wizyty Jana Pawła II na Lubelszczyźnie, które odbyło się w Szkole Podstawowej nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie.  Rodzina Szkół organizuje wiele różnorodnych konkursów (plastycznych, literackich, sportowych) dla dzieci i młodzieży, w których uczniowie naszej szkoły biorą udział. Efektem wspólnego wysiłku szkół papieskich było wydanie w 2006 roku Albumu Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Jest to liczące ponad sześćset stron kompendium wiedzy o 551 szkołach polskich mających za patrona Wielkiego Papieża, gdzie możemy odnaleźć informacje o historii i dorobku tych szkół, ich adresy oraz zdjęcia sztandarów. Wśród 12 zaprezentowanych tam szkół ponadgimnazjalnych jest IV Liceum Ogólnokształcące  w Łukowie. Corocznie organizowane są zjazdy Rodzin Szkół na Jasnej Górze w Częstochowie. 8 października 2015 roku przyjechało ponad 20 tysięcy uczestników, co świadczy o wyjątkowej aktywności szkół, w tym również IV Liceum Ogólnokształcącego w Łukowie.

  Te i wiele innych inicjatyw nie mogłoby dojść do skutku, gdyby nie zaangażowanie ludzi z różnych stron Polski, a w szczególności Państwa Gumińskich – pomysłodawców Rodziny Szkół oraz Zygmunta Zimowskiego Biskupa Radomskiego Radomskiego Duszpasterza Rodziny. Wspólnota i wspaniała rodzinna atmosfera decydują o tym, iż szkoły papieskie są czymś więcej niż zwykłą organizacją.

Rodzina Szkół im. Jana Pawła II

Początek strony