Menu

Biblioteka IV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II
oraz
Medycznego Studium Zawodowego im. Janusza Korczaka w Łukowie

 


 

  Znajduje się na parterze w budynku szkoły (sala 37).
  Biblioteka jest otwarta codziennie w dni nauki szkolnej w godzinach 8.00 – 17.00.
  Pracownie biblioteczne stanowią: czytelnia, wypożyczalnia oraz magazyn z książkami.

 

  W czytelni znajduje się Multimedialne Centrum Informacji czynne w godzinach pracy biblioteki. Stanowi je 8 stanowisk komputerowych z dostępem do internetu, drukarki i skanera.

  Młodzież ma również możliwość skorzystania z komputerów znajdujących się w pracowni MCI (sala 31).

  W swojej pracy biblioteka wykorzystuje program komputerowy MolOptivum, umożliwiający przeszukiwanie zbiorów według indeksu autorskiego,tytułowego, serii wydawniczej, klasyfikacji UKD i hasła przedmiotowego.

  Praca w programie komputerowym m.in.:
- usprawnia poszukiwanie informacji,
- przyspiesza realizację wypożyczeń,
- umożliwia tworzenie haseł przedmiotowych.

 

Zbiory biblioteki

Biblioteka gromadzi i udostępnia książki z zakresu:

     - nauk przyrodniczych

·        matematyka,
·        fizyka,
·        biologia i nauki biologiczne,
·        chemia,

     - nauk humanistycznych

·        historia,
·        filozofia,etyka, religia,
·        sztuka,

     - nauk społecznych

·        pedagogika i wychowanie,
·        psychologia,
·        socjologia,

      - literatury pięknej polskiej i obcej

·        lektury szkolne,

     - nauk medycznych

 

 
   Biblioteka posiada ponadto podręczniki, informatory, programy nauczania oraz prace i scenariusze zajęć opracowane przez nauczycieli.

 

Rodzaje zbiorów

                    - książki (3556 egzemplarzy)

                    - zbiory multimedialne (206 egzemplarzy):

                   ·        dokumenty elektroniczne (płyty CD i DVD),
                   ·        kasety video,
                   ·        kasety magnetofonowe.

 

Usługi biblioteczne

- Gromadzenie, opracowanie i nieodpłatne udostępnianie zbiorów,

- Udzielanie informacji o charakterze biblioteczno-bibliograficznym,

- Prowadzenie szkoleń i zajęć bibliotecznych dla uczniów,

- Pomoc użytkownikom korzystającym z pracowni Multimedialnego Centrum Informacji,

- Tworzenie zestawień bibliograficznych na dany temat na potrzeby użytkowników,

- Organizowanie akcji popularyzujących czytelnictwo i książkę (m. in. konkursy, kiermasze książek, wystawki tematyczne,  ekspozycje zbiorów),

- Prowadzenie działań propagujących bezpieczne zachowania w Internecie,

- Realizacja zadań edukacyjnych promujących respektowanie prawa autorskiego.

 

 

  •   Nauczyciele bibliotekarze:
  • mgr Anna Wiąckiewicz
  • mgr Sylwia Gajda
  • mgr Renata Kożuch - Sierociuk
     

Zdjęcia z biblioteki dostępne są w galerii.

Początek strony