Menu

Medal Jana Pawła II

 

 

  Jest to szczególne wyróżnienie przyznawane osobom kończącym nasze liceum. 
Co roku decyzją Rady Pedagogicznej nagradza się nim maksymalnie 3 osoby, kierując się następującymi kryteriami:

  • wzorowa postawa, będąca wzorem do naśladowania dla społeczności uczniowskiej,
  • aktywna działalność na rzecz szkoły i godne reprezentowanie jej na zewnątrz,
  • liczne osiągnięcia naukowe oraz wysokie wyniki w nauce.

 

 

 

 

 

 

Sztandar szkoły

  Strona główna płata w kolorze czerwonym zawiera wizerunek orła białego, ustalony dla godła Rzeczypospolitej. Pod godłem umieszczony jest łukiem napis: Bóg, Honor, Ojczyzna. Wzór drugiej strony płata opracowany został przez uczennicę Liceum Ogólnokształcącego Martę Juchniewicz. Płat lewy przedstawia na błękitnym tle stylizowany wizerunek globu ziemskiego i ukośnie na nim ułożone gęsie pióro. W otoku od lewej napis: Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Łukowie. Symbolika tej strony jest następująca:

  Kula ziemska wyobraża odrodzenie, wieczność wolę i potęgę polską; świętość, mądrość  więc wartości, które wynikają z nauki Jana Pawła II. Kolor tła- błękit jest symbolem trwałości i wieczności- nauka Patrona Szkoły ma wymiar ponadczasowy. Pióro, to dobra myśl, dobre słowo, dobry uczynek. Pióro jest symbolem władzy najwyższej danej od nieba, oznacza władzę autorytet, łaski, sprawiedliwość rozprzestrzeniającej się na cały świat. Symbolika tej strony Sztandaru oddaje w pełni przesłanie Papieża Jana Pawła II i wyraża wynikające z tych przesłań wartości ważne dla młodego pokolenia.

 

        

Początek strony