Menu

 

      Klasa Termin
II D 27.08– 08.09.2018
II E 10.09 – 22.09.2018
III A 24.09 – 06.10.2018
Ill B 08.10 – 20.10.2018
Ill C 22.10– 03.11.2018
Ill D 05.11 – 17.11.2018
Ill E 19.11 – 01.12.2018
I A 03.12 – 15.12.2018
I B 17.12 – 29.12.2018
I C 31.12 – 12.01.2019
I D 14.01 – 26.01.2019
II A

28.01 – 09.02.2019

II B 11.02 – 23.02.2019
Il C 25.02 – 09.03.2019
lI D 11.03 – 23.03.2019
Il E 25.03 – 06.04.2019
I A 08.04 – 20.04.2019
I B 22.04 – 04.05.2019
I C 06.05 – 18.05.2019
I D 20.05 – 01.06.2019
II A 03.06 – 15.06.2019
II B 17.06 – 29.06.2019
II C 01.07 – 13.07.2019
Il D 15.07 – 27.07.2019
Il E 29.07 – 10.08.2019
I A 12.08 – 24.08.2019
I B (ll B) 26.08 – 07.09.2019

 

Początek strony