Menu

Rok szkolny 2012/2013

Na początku października w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Łukowie odbywały się warsztaty interaktywne prowadzone w języku angielskim przez studentów zagranicznych z Chin i Belgii.

Organizacja warsztatów była powiązana z faktem przystąpienia szkoły do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Enter Your Future”, realizowanego w ramach Międzynarodowej Wymiany Praktyk. Przeprowadzone lekcje stanowiły dla uczniów „Medyka” niepowtarzalną okazję kontaktu z reprezentantami różnych kultur i religii, poszerzenia horyzontów, uczyły tolerancji wobec innych ludzi. Wspólne rozmowy pozwoliły zweryfikować wiele stereotypów, przybliżona została tematyka wrażliwości i otwartości kulturowej. Praktyki zagraniczne były jednak przede wszystkim impulsem oraz motywacją dla uczniów do dalszej nauki języka. 

 


Rok szkolny 20011/2012

     W dniach 16 – 20.01. 2012 r. w ramach projektu Enter Your Future przebywają w naszej szkole studenci zagraniczni: Tiaravanni Hermawan z Indonezji,Mohamed Meky z Egiptu i Matus Janosko ze Słowacji. Wolontariusze prowadzą zajęcia interaktywne, podczas których prezentują informacje dotyczące geografii, historii i kultury swoich państw. Projekt, organizowany przez międzynarodową organizację AIESEC, ma na celu propagowanie wartości takich jak olerancja, poszanowanie różnych poglądów politycznych, społecznych czyreligijnych. Zajęcia z obcokrajowcami cieszą się ogromnym zainteresowaniem uczniów, którzy przełamując barierę ęzykową wykorzystują swoje umiejętności lingwistyczne podczas codziennej konwersacji. Koordynatorem szkolnego projektu jest p. Marzena Miazek – Banach 
 
 Rok szkolny 2009/2010

 
 
Początek strony