Menu

PROJEKT „ENTER YOUR FUTURE”

 

EnterYourFuture– to ogólnopolski projekt edukacyjny, skierowany do szkół ponadgimnazjalnych, przeprowadzany jednocześnie w ośmiu miastach Polski.

Projekt został stworzony w celu umożliwienia uczniom kontaktu z międzynarodowością. Daje szansę młodym ludziom spojrzenia na świat z szerszej perspektywy poprzez branie udziału w zajęciach prowadzonych przez praktykantów z różnych zakątków naszego globu.

Założeniem projektu jest uczenie polskiej młodzieży tolerancji wobec innych kultur i religii świata. Podczas szkoleń trwających minimum tydzień, uczniowie mają możliwość doświadczenia, czym faktycznie są żnice kulturowe. Dodatkowym atutem są zabawy interaktywne oraz prowadzenie zajęć w języku angielskim. Umożliwia to sprawdzenie
i poszerzenie swoich umiejętności językowych, pokazanie nowych perspektyw, naukę otwartości i ciekawości świata.

 

Korzyści dla Szkoły:

  • Urozmaicenie zajęć - wzbudzenie ciekawości uczniów, zwiększenie motywacji,
  • Możliwość podniesienia poziomu znajomości języka angielskiego wśród uczniów,
  • Podwyższenie prestiżu Szkoły - zaistnienie na tle innych liceów,
  • Posiadanie zagranicznego lektora,
  • Spełnienie swojej funkcji społecznej poprzez szeroko rozumianą edukację, otwartość na świat oraz wzbudzanie tolerancji.

 

Korzyści dla uczniów:

  • Zwiększenie efektywności nauki poprzez kontakt z żywym językiem - lepsze przygotowanie do egzaminów,
  • Poznanie praktykanta, jego kraju, kultury oraz zwyczajów bez konieczności przekraczania granic Polski,
  • Motywacja do dalszego rozwoju, dążenie do doskonałości.

 

 

Rok szkolny 2009/2010

 

 

           

https://www.youtube.com/watch?v=dTQcsccnznk

 

https://www.youtube.com/watch?v=UcU9pTRkRaM

 

 

 

Rok szkolny 2011/2012

 

   W dniach 16 – 20.01. 2012 r. w ramach projektu EnterYourFuture przebywali w naszej szkole studenci zagraniczni: TiaravanniHermawan z Indonezji, MohamedMeky z Egiptu i Matus Janosko ze Słowacji. Wolontariusze prowadzili zajęcia interaktywne, podczas których prezentowali informacje dotyczące geografii, historii i kultury swoich państw. Projekt, organizowany przez międzynarodową organizację AIESEC, ma na celu propagowanie wartości takich jak tolerancja, poszanowanie różnych poglądów politycznych, społecznych czyreligijnych.

 

Zajęcia z obcokrajowcami cieszą się ogromnym zainteresowaniem uczniów, którzy przełamując barierę językową wykorzystują swoje umiejętności lingwistyczne podczas codziennej konwersacji.

 

Koordynatorem szkolnego projektu jest p. Marzena Miazek – Banach.

 

 

 

Rok szkolny 2012/2013

 

W dniach 08 – 12.10.2012 r. IV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Łukowie gościło dwóch praktykantów zagranicznych. Organizacja praktyk była powiązana z faktem przystąpienia naszej szkoły do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „EnterYourFuture”, skierowanego do szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego i realizowanego w ramach międzynarodowej Wymiany Praktyk. Ann Chetong z Chin i GulillameLue z Belgii przyjechali do naszej szkoły na zaproszenie dyrekcji. Szkolnym opiekunem projektu była MarzenaMiazek – Banach.

Codziennie rano odbywały się zajęcia lekcyjne, mające na celu przybliżenie kraju, z którego pochodzą praktykanci, jego kultury, zwyczajów, religii, polityki, sztuki. Uczniowie wszystkich klas mieli możliwość kontaktu
z ‘żywym językiem’, mogli sprawdzić i poszerzyć swoje umiejętności językowe, doświadczyć czym faktycznie są różnice kulturowe. Popołudniami odbywały się zajęcia integracyjne ze studentami. Był wieczorek poświęcony tradycjom polskim, wieczorek muzyczny. Praktykanci zapoznali się z historią Polski, uczestniczyli w lekcji języka polskiego, zwiedzali Łuków, w tym Muzeum Regionalne, wzięli udział w ognisku integracyjnym.

Czas spędzony wspólnie z wolontariuszami upłynął niewiarygodnie szybko. Nasi uczniowie wspominają te warsztaty z sentymentem, ale mają również przeświadczenie o konieczności uczenia się języka angielskiego, potrzebie dalszego pogłębiania wiedzy i kształtowania poczucia tolerancji względem innych kultur i religii. Nic w takim stopniu nie wpływa na poszerzenie horyzontów oraz otwarcie się na świat jak właśnie wspólne rozmowy, wymiana poglądów z przedstawicielami różnych zakątków świata. I jak twierdzą uczniowie Medyka: „To była doskonała lekcja tolerancji
i przełamywania barier kulturowych”.

Koordynatorem szkolnego projektu jest p. Marzena Miazek – Banach.

 

Rok szkolny 2013/2014

 

Już po raz czwarty IV LO wzięło udział w projekcie EnterYourFuture, zorganizowanym przez międzynarodową organizację studencką AIESEC.

SNV85888W ramach projektu w dniach 23-27.09.2013 r. przebywali w naszej szkole studenci zagraniczni: LinhPham z Wietnamu i Redouan Nihon z Maroka. Warsztaty odbywały się w godzinach rannych w ramach zajęć lekcyjnych uczniów. Po południu młodzież licealna przygotowywała dla swoich gości zajęcia integracyjne, w ramach których zapoznawała wolontariuszy z tradycjami i obyczajami polskimi, przedstawiła prezentację dotyczącą naszego kraju, animowany film ukazujący historię Polski. Studenci mogli również skosztować tradycyjnej polskiej kuchni, zatańczyć poloneza, obejrzeć film dotyczący polskich obrzędów weselnych, nauczyć się podstawowych zwrotów w języku polskim.

DSC_0540[1]

Goście wzięli także udział w wieczorku muzycznym, podczas którego uczniowie: Aleksandra Pacek, Piotr Machowiec, Piotr Wiśniewski oraz Filip Stolarczuk (absolwent IV LO), zaprezentowali utwory z dziedziny polskiej muzyki rozrywkowej. Wolontariusze bardzo chętnie uczestniczyli w zabawach i grach, proponowanych przez naszą młodzież. Bardzo podobał im się Łuków, atmosfera panująca w szkole oraz polska gościnność, której doświadczyli w domach rodzin goszczących.

SNV85864Koordynator szkolnego projektu p. Marzena Miazek – Banach oraz nauczyciele wspierający p. Małgorzata Wierzchowska i p. Dymitr Pastuch pragną serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w realizację przedsięwzięcia, a w szczególności Adriannie Lipińskiej z klasy I A oraz Katarzynie Karwowskiej z klasy III C, za przyjęcie studentów do swoich domów i okazaną serdeczność.

 

 

 

Rok szkolny 2015/2016

 

W dniach 12 – 16 października 2015 r. w naszym liceum przebywało troje wolontariuszy, realizujących projekt „WorldTalks”. Jest to przedsięwzięcie skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego, zwracające uwagę na wielokulturowość, dające szansę zdobycia oraz rozwoju zdolności językowych. Przyjazd studentów zagranicznych był owocem wieloletniej współpracy szkoły z organizacją studencką AIESEC, zrzeszającą studentów z różnych zakątków świata. W tym roku  do  IV LO przybyli: Patricia Ferreira z Brazylii, Egbe Michael Eyong z Kamerunu i NikaTsotniashvili z Gruzji. Studenci prowadzili zajęcia z młodzieżą w ramach lekcji języka angielskiego zgodnie z opracowanym wcześniej harmonogramem. Zajęcia te dotyczyły historii i kultury krajów wolontariuszy, a prowadzone były w oparciu o różnorodne metody, między innymi: naukę poprzez dyskusje, rozwiązywanie quizów językowych oraz zajęcia interaktywne wspomagane prezentacjami multimedialnymi.

Po południu w drodze rewanżu uczniowie IV LO przygotowali dla gości zajęcia dotyczące języka polskiego, kultury i tradycji Polski. Nie zabrakło tu prezentacji narodowych potraw, przeglądu polskiej muzyki rozrywkowej w wykonaniu szkolnego zespołu wokalno - instrumentalnego, nauki niektórych zwrotów w języku polskim czy podstawowych kroków polskich tańców narodowych - poloneza i krakowiaka. Uczniowie dokonali prezentacji polskich symboli narodowych, historii i geografii Polski.  Młodzież oprowadzała także wolontariuszy po Łukowie, prezentując gościom walory naszego miasta.

Studenci zagraniczni przez cały okres swojego pobytu w Łukowie mieszkali u rodzin naszych uczniów: Weroniki Zabłockiej z klasy I B, Patryka Cabana z klasy I E i Patryka Trochima z klasy II F. Niewątpliwie zajęcia z wolontariuszami były doskonałą lekcją tolerancji, przełamywania barier językowych i kulturowych, okazją do zastosowania „żywego języka” w każdej sytuacji dnia codziennego.

Koordynatorem szkolnego projektu była p. Marzena Miazek - Banach, osobami współodpowiedzialnymi - p. Katarzyna Milewska i p. Dymitr Pastuch.

 

 

 

 

 

 

Rok szkolny 2016/2017

 

W dniach 26 – 30 września 2016 r. gościliśmy w naszej szkole dwóch wolontariuszy zagranicznych, realizujących projekt „WorldTalks”. Studenci zrzeszeni są w międzynarodowej organizacji studenckiej AIESEC, która rokrocznie wznawia współpracę ze szkołami średnimi i umożliwia uczniom kontakt z „żywym językiem”. Celem tej współpracy jest nauka języka angielskiego w praktyce, szansa na sprawdzenie i polepszenie zdolności językowychmłodzieży, zainspirowanie uczniów do poznawania nowych języków i kultur, szerzenie tolerancji wśród uczniów. W tym roku przybyli do nas Mohamed Alla EddineAtik z Algierii i BryantNg z Australii.  Bryant pochodzi z Singapuru, ale mieszka i studiuje w Melbourne. 

Wolontariusze prowadzili zajęcia z młodzieżą naszej szkoły w ramach

 lekcji języka angielskiego zgodnie z opracowanym wcześniej harmonogramem. Zajęcia te dotyczyły historii i kultury krajów wolontariuszy, a prowadzone były z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, gier i zabaw językowych, dyskusji oraz metod interaktywnych.

  Po południu nasi uczniowie zaprosili gości na zajęcia dotyczące naszego kraju, języka polskiego, kultury i tradycji Polski. Nie zabrakło tu prezentacji naszych narodowych potraw orazprzeglądu polskiej muzyki rozrywkowej w wykonaniu szkolnego zespołu wokalno – instrumentalnego.

 Wolontariusze mieszkali w domach naszych uczniów: Patrycji i Weroniki Zabłockich, Zuzanny Welikan i Patryka Trochima.

  Koordynatorem szkolnego projektu była p. Marzena Miazek - Banach, osobami współodpowiedzialnymi - p. Wioletta Tomaszewska i p. Dymitr Pastuch.

 

 

 

 

Rok szkolny 2018/2019

 

W dniach 22-26 października 2018 r. gościliśmy dwoje wolontariuszy zagranicznych z organizacji AIESEC, którzy realizowali w naszej szkole projekt NEXT STEP. Studenci: Erandi Udageachchi ze Sri Lanki i Emilio David Rodriguez Amigo z Hiszpanii prowadzili z młodzieżą zajęcia interaktywne oparte o prezentacje multimedialne i filmy.  Zajęcia, zawierające  elementy wykładu, rozmowy oraz warsztatów, odbywały się w ramach lekcji języka angielskiego we wszystkich klasach uczących się w szkole. Spotkania dotyczyły krajów pochodzenia wolontariuszy oraz planowania ścieżki kariery. Erandi i Emilio przeprowadzili z uczniami analizę SWOT, rozmawiali o wyznaczaniu celu, pokonywaniu trudności, jakie pojawiają się na drodze kariery zawodowej, odpowiedniego wyboru studiów.

 Popołudniami nasza młodzież zapraszała gości na wieczorki, podczas których zaprezentowała studentom symbole, historię, elementy kultury i tradycji polskich, przeboje polskiej muzyki rozrywkowej, pokazała im nasze miasto.

 

Poprzez zajęcia z naszymi gośćmi uczniowie rozwinęli świadomość swoich mocnych i słabych stron, co ułatwi im podjęcie ważnych, życiowych decyzji. Dużym plusem wizyty był również kontakt z językiem angielskim, kształtowanie postawy tolerancji względem różnic kulturowych i religijnych oraz uświadamianie młodym ludziom, jak ważne jest zaangażowanie społeczne i zachęcanie ich do bycia aktywnym obywatelem pośród lokalnej społeczności.

Koordynatorem projektu z ramienia szkoły była p. Marzena Miazek - Banach. Nauczycielami współodpowiedzialnymi - p. Anna Sałasińska i p. Dymitr Pastuch.

Pragniemy bardzo gorąco podziękować rodzinom goszczącym wolontariuszy - rodzicom Natalii Olejniczak, Natalii Pruchniewicz, Zuzanny Pytlak i Wiktorii Opalińskiej, za okazaną serdeczność, gościnność i przyjazną atmosferę.

 
 
Początek strony