Menu

 

 „MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU”

 

  IV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II uczestniczy w programie „Młodzież w działaniu” . Jest to program Unii Europejskiej, który pozwala uzyskać dofinansowanie na realizację projektu. U podstaw programu "Młodzież w działaniu" leży kilka założeń, a wśród nich m.in. : edukacja pozaformalna, widoczność programu, upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów, przeciwdziałanie dyskryminacji, wielojęzyczność.

  Program "Młodzież w działaniu" powstał nie tylko po to, aby finansować projekty młodych ludzi, ale także po to, by realizować inne, długofalowe cele, takie jak: przezwyciężanie barier, uprzedzeń i stereotypów wśród młodych ludzi i zastępowanie ich poczuciem solidarności i tolerancji, wspieranie mobilności młodzieży oraz promowanie aktywności obywatelskiej, a w szczególności obywatelstwa europejskiego.

  W naszej szkole program ten ma charakter międzynarodowej wymiany młodzieży. Oznacza to spotkanie dwóch grup rówieśników z dwóch różnych krajów. W myśl projektu uczniowie poznają zarówno święta, zwyczaje i tradycje kraju partnerskiego jak i sposób ich obchodzenia.

 

„HOW WE CELEBRATE”

 

  Projekt ”How We Celebrate” to projekt dwustronny pomiędzy Polską i Litwą. Organizacją goszczącą jest Łukowski Ośrodek Kultury, a tym samym miejscem spotkania młodzieży jest Polska. Tematem projektu jest zapoznanie się młodzieży ze  świętami, tradycjami i zwyczajami partnerów a także ze sposobem ich obchodzenia oraz ich historią. Młodzież z IV LO oraz Gimnazjum nr 2 w Łukowie będzie każdego dnia celebrowała wybrane polskie i litewskie święta . Dziewczęta i chłopcy uczestniczący w projekcie będą  również dyskutować nad pochodzeniem danych świat, ich symboliką i znaczeniem. Młodzież stworzy również materiał filmowy obrazujący wybrane przez nich świętą i zwyczaje czy tradycje, polskie i litewskie. Główne metody pracy to niezliczone dyskusje oraz przeżywanie wybranych świat i tradycji w taki sposób, jakby miały one miejsce w danym dniu.

 

CELE PROJEKTU

 

  Głównym celem projektu ”How We Celebrate” jest poznanie przez młodzież zarówno świąt i tradycji czy zwyczajów kraju partnerskiego jak i sposobów ich obchodzenia. Językiem obowiązującym podczas wymiany będzie język angielski, co dodatkowo będzie stanowiło okazję do udoskonalenia swoich umiejętności językowych. Będzie to również doskonała szansa do przezwyciężenia barier, a także zastąpienia ich poczuciem jedności z partnerami z sąsiedniego kraju. Do celów projektu zaliczyć również podniesienie poziomu tolerancji na różne kultury i idące za nimi zachowania bądź zwyczaje, a także stworzenie materiału filmowego obrazującego tradycje polskie i litewskie.

 

CO? GDZIE? KIEDY?

 

  Termin wizyty przyjaciół z Litwy zaplanowany jest na dni od 11 do 20 maja 2013r. Uczestnicy projektu wraz z opiekunami będą wspólnie mieszkać w hotelu, zaś akcje podejmowane przez uczniów będą miały miejsce nie tylko w szkołach partnerskich i Łukowskim Ośrodku Kultury, ale na terenie całego Łukowa. Łukowianie, jak i inni przebywający w tych dniach na terenie miasta, będą mieli okazję zaobserwować działalność młodzieży, ale także włączyć się w nią bezpośrednio.

 

UCZESTNICY

 

   Grupę z IV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II tworzą: Małgorzata Janaszek, Justyna Król, Marek Karwowski, Kamil Drabarz i Konrad Wereszczyński.

   Opiekunem uczniów jest p. Małgorzata Wierzchowska. Zaś w skał partnerskiej grupy z Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego wchodzą: Aleksandra Słomka, Natalia Winiarska, Monika Chołost, Przemysław Wojtaszek, Maciej Sobczyk.
   Opiekunami uczniów z zaprzyjaźnionej szkoły są: p. Artur Baranowski i p. Dorota Puzio.
   Uczestnikami z Lazdiju Motiejaus Gustaicio gimnazija są: Karolina Kardokaitė, Aistė Janulevičiūtė,Martynas Juškelis, Viktorija Kraučelytė, Paulius Grėbliūnas,Giedrė Bacevičiūtė,Gytis Petruškevičiusm, Marius Čėsna, Miglė Kalėdaitė, Rokas Jančiauskas.

   Opiekunem zespołu litewskiego jest p. Aurelijus Kardokas i p. Birutė Vžesniauskienė.

 

   Chcesz wiedzieć więcej?
   Śledź działania młodzieży naszej szkoły oraz innych uczestników projektu:

http://www.howwecelebrate.blogspot.com/
http://www.facebook.com/groups/626861393991118/
http://www.medyk.pl.pl/
http://www.gim2.lukow.pl/
http://www.lok.lukow.pl/
http://www.telewizja.lukow.pl/


 

  Po długotrwałym oczekiwaniu uczniowie Medyka stawili się pod hotelem Korona, do którego kilka chwil wcześniej przybyli nasi goście z Litwy. Tak właśnie rozpoczął się projekt „How we celebrate”. Po szybkim zakwaterowaniu i kolacji rozpoczęła się szeroko rozumiana integracja. Bariery językowe nie stanowiły żadnego problemu. Wszyscy zgromadziliśmy się w jednym pokoju, słuchaliśmy muzyki granej przez naszych kolegów na gitarze oraz dzieliliśmy się naszymi pierwszymi wrażeniami. Zabawa trwała do późnych godzin wieczornych. Niedziela rozpoczęła się śniadaniem i wspólnymi zabawami, które miały na celu lepsze poznanie się i zapamiętanie imion. Potem udaliśmy się do Łukowskiego Ośrodka Kultury, gdzie nastąpiły prezentacje szkół uczniów biorących udział w projekcie. Uczestnicy zostali zapoznani z zasadami bezpieczeństwa i pierwszej pomocy. Po południu mieliśmy możliwość uczestniczyć w charytatywnym przedstawieniu będącym adaptacją komedii „Zemsta” Aleksandra Fredry. Dzień zakończył się Wieczorem Międzynarodowym, na którym zaprezentowaliśmy swoje kraje.

 


 

  Nadszedł czas na realizowanie głównych celów projektu- świętowaliśmy Wielkanoc. Bezpośrednio po śniadaniu i krótkiej rozgrzewce pojechaliśmy do Medyka. Wspólnie przygotowaliśmy świąteczną dekorację, po czym nasi koledzy przedstawili tradycje polskie związane z wiosennym świętem. Po teoretycznym przygotowaniu przeszliśmy do praktycznych zajęć mających formę warsztatów plastycznych. Wspólne ozdabianie jajek było okazją nie tylko do doskonalenia swoich umiejętności artystycznych, ale również do wspólnych rozmów na temat podobieństw i różnic w tradycjach wielkanocnych obu krajów. Następnie zapoznaliśmy się z litewskimi obyczajami i mieliśmy okazję sprawdzić swoją wiedzę w quizie i kalamburach. Dalszą zabawę stanowiły wspólne śpiewy i tańce. Po południu udaliśmy się na kręgle. Dzień uświęciło wspólne podsumowanie całodniowej pracy. 


 

  Słoneczny poranek doskonale wprawił nas w nastrój  sprzyjający wspólnej zabawie. Po śniadaniu i krótkiej rozgrzewce, podobnie jak w dniu wczorajszym, udaliśmy się do IV LO, by zgodnie z planem, uczestniczyć w weselu. W organizacji i przygotowaniach pomogła nam klasa IIA oraz p. Agnieszka Kopeć, która była pomysłodawczynią obchodów tradycyjnego polskiego wesela na podstawie „Chłopów” Władysława Reymonta. Uczniowie przebrali się w  XIX-wieczne ludowe stroje i odgrywali role postaci z powieści. Nasi koledzy z Litwy mieli okazję aktywnie uczestniczyć i poznać tradycyjne tańce i śpiewy weselne tj. „Gorzka wódka” czy „ Kto w styczniu urodzony jest…”. Obchody podsumował film, przygotowany przez kolegów z naszej szkoły biorących udział w projekcie, przedstawiający obecne formy zabawy weselnej. Następnie zajęliśmy miejsca, by posłuchać o tradycyjnym litewskim weselu. Litwini pokazali nam stroje, a także zostaliśmy zaproszeni do wspólnych tańców. Po powrocie do hotelu zapoznaliśmy się z historią i informacjami na temat Narodowego Święta Niepodległości obchodzonego corocznie 11 marca na Litwie. Dzień zakończył się wspólnymi zabawami tanecznymi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  Po pysznym, jak co dzień, śniadaniu wzięliśmy udział w porannych zabawach, które miały na celu dalszą integrację. Potem udaliśmy się do Gimnazjum nr 2 w Łukowie, gdzie świętowaliśmy Andrzejki, Tłusty Czwartek i litewskie święto Shrove Tuesday – odpowiednik polskich ostatków. Nasi młodsi koledzy przygotowali andrzejkowe wróżby, dzięki którym mogliśmy dowiedzieć się kto z nas pierwszy weźmie ślub oraz jaka czeka nas przyszłość. Po świetnej zabawie przyszedł czas na obiad, po czym udaliśmy się do hotelu, na krótki odpoczynek. Następnie spacerkiem wróciliśmy do gimnazjum, gdzie na udostępnionej nam hali mogliśmy doskonalić nasze  umiejętności sportowe. Dzień zakończył się kolacją w postaci pizzy i cowieczorną integracją.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dzisiejszy dzień rozpoczął się jak każdy poprzedni – wspólnym śniadaniem i zabawami, które przysporzyły nam dużo śmiechu. Następnie udaliśmy się do Gimnazjum nr 2, gdzie świętowaliśmy Dzień Świętego Jana, czyli Noc Świętojańską. Po krótkich prezentacjach, które miały na celu teoretyczne przedstawienie idei tego święta, przeszliśmy do zajęć praktycznych. Wszyscy ruszyliśmy na łąkę, a z uzbieranych kwiatów dziewczęta uwiły piękne wianki. Po obiedzie wspólnie zanieśliśmy nasze dzieła  nad łukowską Krznę, by puścić je z prądem rzeki, tak jak każe staropolska i litewska tradycja. Po powrocie do hotelu i krótkim odpoczynku pojechaliśmy do rezerwatu Jata, gdzie miało miejsce ognisko. Najpierw odbyły się podchody, następnie posililiśmy się karkówką z grilla i kiełbaskami pieczonymi nad ogniskiem. Kiedy nasz głód został zaspokojony zasiedliśmy przy ognisku i przy dźwięku gitary razem śpiewaliśmy, a po tym tańczyliśmy i graliśmy w piłkę nożną. Zabawę uświęciła zabawa powiązana ze świętem  Nocy Świętojańskiej, która polegała na skakaniu ponad płomieniem ogniska. Integracja była wspaniałym podsumowaniem całego dnia.

Strona 1 z 2

Początek strony