Menu

 

 „MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU”

 

  IV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II uczestniczy w programie „Młodzież w działaniu” . Jest to program Unii Europejskiej, który pozwala uzyskać dofinansowanie na realizację projektu. U podstaw programu "Młodzież w działaniu" leży kilka założeń, a wśród nich m.in. : edukacja pozaformalna, widoczność programu, upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów, przeciwdziałanie dyskryminacji, wielojęzyczność.

  Program "Młodzież w działaniu" powstał nie tylko po to, aby finansować projekty młodych ludzi, ale także po to, by realizować inne, długofalowe cele, takie jak: przezwyciężanie barier, uprzedzeń i stereotypów wśród młodych ludzi i zastępowanie ich poczuciem solidarności i tolerancji, wspieranie mobilności młodzieży oraz promowanie aktywności obywatelskiej, a w szczególności obywatelstwa europejskiego.

  W naszej szkole program ten ma charakter międzynarodowej wymiany młodzieży. Oznacza to spotkanie dwóch grup rówieśników z dwóch różnych krajów. W myśl projektu uczniowie poznają zarówno święta, zwyczaje i tradycje kraju partnerskiego jak i sposób ich obchodzenia.

 

„HOW WE CELEBRATE”

 

  Projekt ”How We Celebrate” to projekt dwustronny pomiędzy Polską i Litwą. Organizacją goszczącą jest Łukowski Ośrodek Kultury, a tym samym miejscem spotkania młodzieży jest Polska. Tematem projektu jest zapoznanie się młodzieży ze  świętami, tradycjami i zwyczajami partnerów a także ze sposobem ich obchodzenia oraz ich historią. Młodzież z IV LO oraz Gimnazjum nr 2 w Łukowie będzie każdego dnia celebrowała wybrane polskie i litewskie święta . Dziewczęta i chłopcy uczestniczący w projekcie będą  również dyskutować nad pochodzeniem danych świat, ich symboliką i znaczeniem. Młodzież stworzy również materiał filmowy obrazujący wybrane przez nich świętą i zwyczaje czy tradycje, polskie i litewskie. Główne metody pracy to niezliczone dyskusje oraz przeżywanie wybranych świat i tradycji w taki sposób, jakby miały one miejsce w danym dniu.

 

CELE PROJEKTU

 

  Głównym celem projektu ”How We Celebrate” jest poznanie przez młodzież zarówno świąt i tradycji czy zwyczajów kraju partnerskiego jak i sposobów ich obchodzenia. Językiem obowiązującym podczas wymiany będzie język angielski, co dodatkowo będzie stanowiło okazję do udoskonalenia swoich umiejętności językowych. Będzie to również doskonała szansa do przezwyciężenia barier, a także zastąpienia ich poczuciem jedności z partnerami z sąsiedniego kraju. Do celów projektu zaliczyć również podniesienie poziomu tolerancji na różne kultury i idące za nimi zachowania bądź zwyczaje, a także stworzenie materiału filmowego obrazującego tradycje polskie i litewskie.

 

CO? GDZIE? KIEDY?

 

  Termin wizyty przyjaciół z Litwy zaplanowany jest na dni od 11 do 20 maja 2013r. Uczestnicy projektu wraz z opiekunami będą wspólnie mieszkać w hotelu, zaś akcje podejmowane przez uczniów będą miały miejsce nie tylko w szkołach partnerskich i Łukowskim Ośrodku Kultury, ale na terenie całego Łukowa. Łukowianie, jak i inni przebywający w tych dniach na terenie miasta, będą mieli okazję zaobserwować działalność młodzieży, ale także włączyć się w nią bezpośrednio.

 

UCZESTNICY

 

   Grupę z IV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II tworzą: Małgorzata Janaszek, Justyna Król, Marek Karwowski, Kamil Drabarz i Konrad Wereszczyński.

   Opiekunem uczniów jest p. Małgorzata Wierzchowska. Zaś w skał partnerskiej grupy z Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego wchodzą: Aleksandra Słomka, Natalia Winiarska, Monika Chołost, Przemysław Wojtaszek, Maciej Sobczyk.
   Opiekunami uczniów z zaprzyjaźnionej szkoły są: p. Artur Baranowski i p. Dorota Puzio.
   Uczestnikami z Lazdiju Motiejaus Gustaicio gimnazija są: Karolina Kardokaitė, Aistė Janulevičiūtė,Martynas Juškelis, Viktorija Kraučelytė, Paulius Grėbliūnas,Giedrė Bacevičiūtė,Gytis Petruškevičiusm, Marius Čėsna, Miglė Kalėdaitė, Rokas Jančiauskas.

   Opiekunem zespołu litewskiego jest p. Aurelijus Kardokas i p. Birutė Vžesniauskienė.

 

   Chcesz wiedzieć więcej?
   Śledź działania młodzieży naszej szkoły oraz innych uczestników projektu:

http://www.howwecelebrate.blogspot.com/
http://www.facebook.com/groups/626861393991118/
http://www.medyk.pl.pl/
http://www.gim2.lukow.pl/
http://www.lok.lukow.pl/
http://www.telewizja.lukow.pl/


 

Piątkowy poranek rozpoczęliśmy śniadaniem i rozgrzewką poprowadzoną przez naszych liderów, po której część z nas mogła cieszyć się słodkimi nagrodami. Następnie udaliśmy się do Gimnazjum nr 2, gdzie rozpoczęliśmy przygotowania do obchodów Bożego Narodzenia. Nasze koleżanki z Litwy przedstawiły nam w formie prezentacji, sposób, w jaki obchodzą to święto. Kolejnym elementem było wspólne kolędowanie w trzech językach. Po obiedzie poszliśmy na spotkanie z burmistrzem Łukowa panem Dariuszem Szustkiem. Potem zwiedzaliśmy miasto, a punktem kulminacyjnym było malowanie logo projektu na skwerku przy fontannie. Efekt naszej pracy można wciąż podziwiać. Po krótkim odpoczynku w hotelu wyruszyliśmy na koncert w Państwowej Szkole Muzycznej. Dzień zakończył  się wspólną kolacją. 

 

Weekend rozpoczęliśmy śniadaniem i zabawną, jak co dzień, rozgrzewką. Następnie udaliśmy się do Łukowskiego Ośrodka Kultury, gdzie pod kierownictwem pani Agnieszki Czerskiej wykonywaliśmy ozdoby choinkowe, które jutro umieścimy na choince w centrum Łukowa. Po obiedzie poszliśmy do Gimnazjum nr 2, by uzupełnić kwestie formalne naszego projektu. Zajrzeliśmy także na halę sportową, gdzie dziś odbyły się zawody w zapasach. Po kolacji i odpoczynku w hotelu całą grupą ruszyliśmy do Muzeum Regionalnego, by wziąć udział w corocznej Nocy Muzeów. Dzień zakończył się degustacją tradycyjnych rosyjskich potraw.
 

 

Dzisiejszy dzień stanowił punkt kulminacyjny projektu. Mieliśmy okazję świętować Boże Narodzenie w nietypowy sposób. Długotrwałe przygotowania i liczne przedsięwzięcia zostały wykorzystane podczas happeningu na Placu Solidarności i Wolności w Łukowie. Najpierw wspólnie stworzyliśmy pamiątkową gablotkę ze zdjęciami uczestników projektu, przystroiliśmy choinkę i postawiliśmy szopkę. Po obiedzie rozpoczęło się uroczyste świętowanie, do którego zaprosiliśmy przechodniów. Wspólne tańce, śpiewanie kolęd, dekorowanie pierniczków i liczne rozmowy stworzyły miłą atmosferę, która sprawiła, że poczuliśmy się jak jedna wielka rodzina. Wieczorem udaliśmy się do kościoła pod wezwaniem NMP Matki Kościoła, gdzie wysłuchaliśmy koncertu organowego. Dzień zakończył się imprezą pożegnalną.

 

Wszystko się kiedyś kończy, ale to co dobre najszybciej... Ostatni dzień projektu był okazją do podsumowania wspólnych działań, podzielenia się własnymi spostrzeżeniami i podziękowania sobie za wspólnie spędzony czas. Po obiedzie pożegnaliśmy naszych przyjaciół z Litwy obdarowując ich drobnymi upominkami, po czym powróciliśmy do swoich domów. Jednak koniec projektu „How we celebrate” nie oznacza definitywnego zakończenia współpracy z uczniami Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija. Podejmiemy wszelkie starania, by nasze partnerskie działanie było kontynuowane.

Strona 2 z 2

Początek strony