Menu

   Misją Fundacji jest znalezienie Dawcy dla każdego Pacjenta na świecie potrzebującego przeszczepienia szpiku lub komórek macierzystych.

Fundacja DKMS działa w Polsce od 2008 roku jako niezależna organizacja non-profit. Posiada status Organizacji Pożytku Publicznego oraz Ośrodka Dawców Szpiku w oparciu o decyzję Ministra Zdrowia. W ciągu 8 lat Fundacja zarejestrowała w Polsce ponad 1 140 000 potencjalnych Dawców.

Celem statutowym Fundacji jest działalność w zakresie wspierania osób potrzebujących pomocy ze względu na ich stan fizyczny, psychiczny lub emocjonalny; promowania nauki oraz badań w dziedzinie przeszczepiania komórek macierzystych oraz promocji zdrowia publicznego.

Dnia 10.10.2017 r. w naszej szkole odbył się po raz drugi Dzień Dawcy Komórek Macierzystych Szpiku.

Za organizację akcji odpowiedzialni byli uczniowie z kl. II B – Martyna Zielińska, Julia Goławska, Natalia Chmiel, Patrycja Włodarczyk i Adrian Mądry i III B - Karolina Sobiech, Katarzyna Janiszek pod opieką p. Katarzyny Grzyb.

Uczestnikom i organizatorom serdecznie dziękujemy!

   W dniu 09.10.2017 r. odbyła się wycieczka klas IB i ID do rezerwatu Jata. Opiekę uczniom zapewnili: p. Katarzyna Grzyb, p. Joanna Hawryluk- Machowiec, p. Marzena Żaromska. Wycieczka została zorganizowana w ramach projektu edukacji ekologicznej młodzieży i finansowana z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Młodzież uczestniczyła w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez leśnika z Nadleśnictwa Łuków. Uczniowie zapoznali się z walorami przyrodniczymi Rezerwatu Jata, który obejmuje ochroną bory jodłowe. Przemieszczając się po ścieżce turystycznej podziwiali piękno natury i poznawali ciekawe gatunki roślin. Na trasie znajdują się także pomniki, które są świadectwem historii ziemi łukowskiej.