IV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Łukowie

1. mgr Zalewski Zygmunt dyrektor, historia
2. mgr inż. Sierakowski Jarosław wicedyrektor, fizyka
3. mgr Borkowska Marta psycholog szkolny
4. mgr Broński Sylwester język angielski
5. mgr Celińska Katarzyna matematyka
6. mgr Cieślak Agnieszka wiedza o społeczeństwie, historia
7. mgr Frankowska Barbara chemia
8. mgr Gajda Sylwia bibliotekarz
9. mgr Grzyb Katarzyna biologia
10. mgr Hawryluk-Machowiec Joanna język polski
11. mgr Izdebska-Chadaj Aneta informatyka, podstawy przedsiębiorczości
12. mgr Kamola Zofia język polski, wiedza o kulturze
13. mgr Kępa Magdalena język niemiecki
14. mgr Kopeć Agnieszka język polski
15. mgr Konstanta Hanna matematyka
16. mgr Król Agnieszka wychowanie fizyczne
17. ks. mgr Jakubiak Karol religia
18. ks. mgr Frączek Kamil religia
19. mgr Kuśmierz Monika matematyka
20. mgr Miazek-Banach Marzena język angielski
21. mgr Milewska Katarzyna język angielski
22. mgr Niewęgłowska Agata matematyka
23. mgr Pastuch Dymitr język angielski
24. mgr Pycka Rafał biologia
25. mgr Ratyńska Dorota muzyka
26. mgr Ochnik Zofia język rosyjski
27. mgr Sałasińska Anna język angielski
28. mgr Słodkowski Rafał wychowanie fizyczne
29. mgr Stadnik-Kowalczyk Elżbieta język rosyjski
30. mgr Toporowicz Barbara chemia
31. mgr Uszko Dorota geografia
32. mgr Wiącek Małgorzata historia
33. mgr Wójcikowski Tadeusz fizyka
34. mgr Walaszek-Zalewska Mirosława historia
35. mgr Zdanikowska Renata język polski
36. mgr Ziomek Janusz wychowanie fizyczne
37. mgr Żaromska Marzena wychowanie fizyczne