Drodzy absolwenci!

Zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego
wydawane będą 4 lipca br. od godz. 8.00 w sali 47.

Zapraszamy!


Informujemy, że w menu głównym została zamieszczona zakładka

zawierająca harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami.


    Dnia 19 czerwca 2017 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. O godz. 8.00 odprawiona została Msza Św. w kościele pw. św. Brata Alberta, po której rozpoczęła się oficjalna uroczystość. Uroczystość uświetnił swoim przybyciem p. Władysław Karaś, radny Powiatu Łukowskiego.

Na początku dyrektor szkoły p. Zygmunt Zalewski przedstawił wyniki statystyczne dotyczące średniej ocen i frekwencji poszczególnych klas. Najwyższą średnią ocen uzyskała uczennica klasy II A, Ewa Poźniak (5,63). Średnia ocen w szkole wyniosła 4,13, a najlepszą klasą w szkole okazała się II D (średnia 4,78).

Następnie odbyło się wręczenie nagród dla laureatów i finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych na szczeblu centralnym, 61 świadectw z wyróżnieniem dla uczniów, którzy osiągnęli średnią 4,75 i wyżej oraz 12 dyplomów za 100% frekwencję.

Za przygotowanie apelu odpowiedzialni byli uczniowie klasy I A, pod kierunkiem p. Hanny Konstantej. Dekorację przygotowały p. Sylwia Gajda i p. Renata Kożuch – Sierociuk. Część oficjalną uzupełniały utwory w wykonaniu uczennic z klasy II A: Anny Szczęsnej, Karoliny Rytel i Patrycji Radomyskiej.


    Nasza szkoła otrzymała certyfikat za organizację na rzecz Fundacji DKMS akcji KOMÓRKOMANIA, mającej na celu aktywne budowanie świadomości młodzieży w zakresie walki z nowotworami krwi oraz powiększania bazy potencjalnych Dawców krwiotwórczych komórek macierzystych.

Misją Fundacji jest znalezienie Dawcy dla każdego Pacjenta na świecie potrzebującego przeszczepienia szpiku lub komórek macierzystych.

Fundacja DKMS działa w Polsce od 2008 roku jako niezależna organizacja non-profit. Posiada status Organizacji Pożytku Publicznego oraz Ośrodka Dawców Szpiku w oparciu o decyzję Ministra Zdrowia. W ciągu 8 lat Fundacja zarejestrowała w Polsce ponad 1 140 000 potencjalnych Dawców.

Wszystkim Dawcom bardzo dziękujemy.

W organizację akcji zaangażowała się młodzież klas II B i III B pod opieką p. Katarzyny Grzyb.