W każdy poniedziałek w IV LO w Łukowie w ramach projektu "Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia ogólnego w Powiecie Łukowskim", odbywają się zajęcia laboratoryjne z chemii, w których uczestniczy młodzież z klas o profilu biologiczno - chemicznym.

Uczniowie pod kierunkiem p. Pawła Piszcza uczą się m.in. prawidłowego posługiwania się pipetą i biuretą.

 

 

W ramach projektu powiatowego "Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia ogólnego w Powiecie Łukowskim dla szkół ponadpodstawowych" w IV Liceum Ogólnokształcącym w Łukowie uczniowie klas o profilu biologiczno- chemicznym uczestniczą w zajęciach dodatkowych z biologii. Dzisiejsze były poświęcone ogólnym zasadom prowadzenia obserwacji mikroskopowej oraz obserwacji preparatów trwałych.

Młodzież pracuje wspólnie z p. Katarzyną Grzyb.

 

 
W naszej szkole od maja realizowane są zajęcia rozwijające z języka rosyjskiego. Do projektu "Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia ogólnego w Powiecie Łukowskim dla szkół ponadpodstawowych" przystąpiło 24 uczniów. Młodzież pod kierunkiem p. Elżbiety Stadnik-Kowalczyk doskonali swoje umiejętności językowe w zakresie czterech sprawności : rozumienia tekstu ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego, środków językowych oraz formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych. Uczniowie pracują w 3 grupach.

Na zdjęciu uczestnicy projektu z grupy 2 ćwiczą komunikację i rozumienie tekstu słuchanego z działu tematycznego "Miejsce zamieszkania"

 

Od maja uczniowie IV LO im. Jana Pawła II w Łukowie uczestniczą w zajęciach rozwijających z języka angielskiego „Expand your horizons”. Zajęcia odbywają się w ramach projektu unijnego „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia ogólnego w Powiecie Łukowskim dla szkół ponadpodstawowych” i mają na celu doskonalenie umiejętności językowych w zakresie czterech sprawności językowych. 
 
Uczniowie pod kierunkiem p. Marzeny Miazek-Banach omawiają temat „Wielokulturowość Wielkiej Brytanii”.
 
 
 
 
W maju w naszej szkole, w ramach projektu "Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia ogólnego w Powiecie Łukowskim", odbyły się spotkania grup TIK-chemia i TIK-biologia. Uczniowie pod kierunkiem p. Anety Izdebskiej Chadaj opracowali logo dla każdej z grup, ustalenia warunków współpracy oraz wszyscy uczestnicy spotkań grup, zarówno biologicznej jak i chemicznej, tworzyli strony przedstawiające projekt z ich punktu widzenia. Stworzone strony mają być docelowo połączone w całość, osobną dla obydwu grup. Będzie to spójne połącznie pracy wszystkich biorących udział w projekcie.
 
 
 
 
W IV LO w Łukowie realizowany jest projekt "Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia ogólnego w Powiecie Łukowskim". Częścią tego projektu są prowadzone przez panią Renatę Zdanikowską zajęcia "Edukacja medialna", w ramach których młodzież poznaje tajniki dziennikarskiego rzemiosła, doskonali kompetencje językowe i uczy się tego, na czym polega magia słowa. Na odbywających się cyklicznie spotkaniach uczniowie poznali kodeks etyki dziennikarskiej, kartę etykiety polskich mediów, cechy gatunków publicystycznych i przeszli przyspieszony kurs tworzenia reportażu.
 
 

  
W ramach projektu powiatowego ,,Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia ogólnego w Powiecie Łukowskim dla szkół ponadpodstawowych'' w IV Liceum Ogólnokształcącym w Łukowie uczniowie uczestniczą w zajęciach rozwijających z j. angielskiego. Przedstawiona na zdjęciach grupa zajęciowa pracuje z p. Katarzyną Milewską.

Na dzisiejszych zajęciach młodzież poznawała czasowniki modalne. Tworzyła z nimi spekulacje dotyczące różnych ilustracji.
 
 

 
Od maja w naszej szkole realizowane są zajęcia z ekotransformacji w ramach projektu "Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia ogólnego w Powiecie Łukowskim dla szkół ponadpodstawowych". Uczniowie klas I i II pracują pod kierunkiem p. Moniki Płodzień-Pulik.
 
Temat dzisiejszych zajęć - oszczędzanie energii jest lepsze niż jej zużycie.