Biblioteka IV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli i popularyzowaniu wiedzy.

   Mogą z niej korzystać uczniowie, ich rodzice oraz pracownicy szkoły na zasadach określonych w Regulaminie biblioteki.

Biblioteka znajduje się na parterze w budynku szkoły (sala 37)
Zapraszamy codziennie w dni nauki szkolnej w godzinach 800 – 1500.

Pracownie biblioteczne stanowią: czytelnia, wypożyczalnia oraz magazyn z książkami.
W czytelni znajduje się Multimedialne Centrum Informacji.

Zbiory Biblioteka gromadzi i udostępnia książki z zakresu:

literatury pięknej polskiej i obcej
 • lektury szkolne
 • beletrystyka
 nauk humanistycznych
 • historia,
 • filozofia, etyka, religia,
 • historia i teoria literatury
 • sztuka
 nauk przyrodniczych
 • biologia,
 • chemia,
 • geografia,
nauk ścisłych
 • fizyka, matematyka
nauk społecznych
 • psychologia i pedagogika

Biblioteka ponadto oferuje swoim użytkownikom:

 • Repetytoria
 • Słowniki języków obcych
 • Wydawnictwa encyklopedyczne

W roku 2016 przystąpiliśmy do realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, dzięki czemu zakupiliśmy 848 egz. nowości książkowych. Zdjęcie: Narodowy Program

W swojej pracy biblioteka wykorzystuje program komputerowy Mol Optivum.

Usługi biblioteczne

 • Gromadzenie, opracowanie i nieodpłatne udostępnianie zbiorów,
 • Udzielanie informacji i poradnictwa w doborze zbiorów,
 • Pozyskiwanie i pomoc w doborze zbiorów uczniom zdolnym i mającym trudności w nauce z poszanowaniem prawa autorskiego,
 • Prowadzenie szkoleń i zajęć bibliotecznych dla uczniów,
 • Pomoc użytkownikom korzystającym z pracowni Multimedialnego Centrum Informacji.

Biblioteka włącza się w realizację ogólnopolskich akcji promujących czytelnictwo, bezpieczeństwo w Internecie:

 • „Narodowe Czytanie”
 • „Czytaj PL”
 • „Przerwa na czytanie”
 • „Jak nie czytam, jak czytam”
 • „Dzień Bezpiecznego Internetu”

Nauczycielem bibliotekarzem jest mgr Sylwia Gajda.

Biblioteka posiada swój fanpage, na którym zamieszczane są informacje o aktualnych działaniach: https://www.facebook.com/BibliotekaMedyk/