PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA POZIOMIE ROZSZERZONYM PRZEDMIOTY PUNKTOWANE W TRAKCIE REKRUTACJI JĘZYKI OBCE
1) KLASA HUMANISTYCZNA
język polski - historia - język angielski


język polski, matematyka, historia, język angielski język angielski
język niemiecki / język rosyjski
2) KLASA BIOLOGICZNO - CHEMICZNA
biologia - chemia
język polski, matematyka, biologia, chemia język angielski
język niemiecki / język rosyjski
3) KLASA MATEMATYCZNA
- matematyka - fizyka
język polski, matematyka, fizyka, język obcy język angielski
język niemiecki / język rosyjski
- matematyka - język angielski język polski, matematyka, język angielski, geografia lub fizyka

 

 Preferowane kierunki studiów /  Jak szkoła pomoże Ci osiągnąć wymarzony cel? (wybierz rozszerzenie)

 • Matematyka – fizyka
 • Biologia-chemia
 • Język polski - historia - j. angielski
 • Matematyka - język angielski

Matematyka – fizyka

Preferowane kierunki studiów:
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Kosmonautyka
 • Budownictwo
 • Mechatronika
 • Robotyka i automatyka
 • Matematyka
 • Elektrotechnika
 • Architektura
 • Fizyka
 • Informatyka
 • Ekonomia i finanse
Jak szkoła pomoże Ci osiągnąć wymarzony cel?

W naszej szkole będziesz miał możliwość:

 • realizowania matematyki na poziomie rozszerzonym już od pierwszej klasy;
 • uczestniczenia w zajęciach informatyki w bardzo dobrze wyposażonej pracowni;
 • rozwijania zainteresowań fizyką poprzez samodzielnie prowadzone badania i pomiary;
 • pogłębiania wiedzy z zakresu astronomii poprzez udział w wyjazdowych warsztatach astronomicznych;
 • przygotowania się do olimpiad przedmiotowych oraz międzynarodowych konkursów z matematyki i fizyki;
 • uczestniczenia w pokazach fizycznych i wykładach na UMCS w Lublinie.

 

Biologia-chemia

Preferowane kierunki studiów:
 • Medycyna
 • Farmacja
 • Stomatologia
 • Inżynieria chemiczna
 • Kosmetologia
 • Pielęgniarstwo
 • Fizjoterapia
 • Dietetyka
 • Weterynaria
 • Biotechnologia
 • Chemia
Jak szkoła pomoże Ci osiągnąć wymarzony cel?

W naszej szkole będziesz miał możliwość:

 • realizowania biologii i chemii w zakresie rozszerzonym już od pierwszej klasy;
 • uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w  dobrze wyposażonych pracowniach: biologicznej i chemicznej;
 • udział w konferencjach naukowych;
 • przygotowania się do konkursów i olimpiad przedmiotowych;
 • uczestniczenia w wyjazdach na wyższe uczelnie, celem udziału w wykładach, zajęciach warsztatowych i laboratoryjnych.

 

Język polski - historia - j. angielski

Preferowane kierunki studiów:
 • Filologia polska
 • Lingwistyka
 • Politologia
 • Prawo
 • Kulturoznawstwo
 • Filologia angielska
 • Historia
 • Psychologia
 • Logopedia
 • Komunikacja społeczna
Jak szkoła pomoże Ci osiągnąć wymarzony cel?

W naszej szkole będziesz miał możliwość:

 • uczestniczenia w warsztatach i wykładach organizowanych przez wyższe uczelnie;
 • uczestniczenia w zajęciach koła teatralnego w języku angielskim i warsztatach językowych;
 • uczestniczenia w międzynarodowych projektach, które mają na celu pogłębienie umiejętności językowych oraz projektach organizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości, MEN, Sejm i Senat;
 • rozwijania swoich talentów poprzez udział w uroczystościach szkolnych i lokalnych;
 • przygotowania się do konkursów i olimpiad np. OLiJP, Filozoficzna, Historyczna itp.

 

Matematyka - język angielski