Miło nam poinformować, że wniosek złożony przez naszą szkołę o udzielenie wsparcia finansowego w ramach  programu rządowego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” został zaakceptowany. Szkoła wnioskowała o zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej, a szczególnie lektur szkolnych, ujętych w nowej podstawie programowej, współczesną beletrystykę, w tym powieści pisarzy polskich i zagranicznych,  książki historyczne, pozycje promujących wartości ogólnoludzkie oraz z zakresu rozwoju osobistego. Zgodnie z założeniami tego projektu szkoła może zakupić nowości wydawnicze nie będące podręcznikami.

W związku z realizacją tego programu  szkoła podejmie działania promujące i wspierające rozwój czytelnictwa wśród młodzieży. Zakupione w ramach programu książki będą wykorzystywane w ramach różnorodnych działań dydaktycznych (lektury oraz książki popularnonaukowe) oraz wychowawczych, w tym promujących książkę jako sposób rozwijania własnych zainteresowań.

Szkoła podejmie również działania w ramach współpracy w środowisku lokalnym, w tym z Miejską Biblioteką Publiczną i Biblioteką Pedagogiczną.

Drodzy absolwenci!

Zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego wydawane będą 5 lipca br. od godz. 8.00 w sali 47.

Zapraszamy!

Dnia 24 czerwca 2022 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. O godz. 8.00 odprawiona została Msza Św. w kościele pw. św. Brata Alberta, po której rozpoczęła się oficjalna uroczystość. 

Na początku dyrektor szkoły p. Zygmunt Zalewski przedstawił wyniki statystyczne dotyczące średniej ocen i frekwencji poszczególnych klas. Najwyższą średnią ocen uzyskała uczennica klasy I B, Zuzanna Ptasińska (5,67). Następnie odbyło się wręczenie świadectw z wyróżnieniem dla uczniów, którzy osiągnęli średnią 4,75 i wyżej oraz dyplomy za 100% frekwencję. 

Na zakończenie części oficjalnej miało miejsce pożegnanie księdza Kamila Frączka, który po pięcioletniej pracy w naszej szkole został oddelegowany na posługę w parafii w Garwolinie. Następnie młodzież z klasy I D, pod kierunkiem p. Agnieszki Król, zaprezentowała krótką część artystyczną. 

Uroczystość uzupełniały utwory w wykonaniu uczennicy z klasy II D: Kingi Sowy.

Link do Galerii

Dnia 14 czerwca 2022r. Warszawę odwiedziła klasa 1A. Pierwszym punktem programu była wystawa Discovery Cosmos. Wystawa zawiera setki oryginalnych eksponatów z USA i Rosji, które znajdowały się w kosmosie, unikalną kolekcję skafandrów i prawdziwych modeli statków kosmicznych, promów kosmicznych i rakiet. 

Następnie młodzież udała się do Escape Roomu, gdzie uczniowie rozwiązując zagadki próbowali wydostać się z przydzielonych pokoi. Na zakończenie klasa wybrała się do Teatru Kwadrat, gdzie obejrzała spektakl "Ciotka Karola 4.1". 

Uczniowie wrócili do domów z bardzo pozytywnymi wrażeniami.

Opiekunami wycieczki były: p. Hanna Konstanta i p. Agnieszka Cieślak.

Projekt międzynarodowej współpracy partnerskiej "eSafety goes green", realizowany przez uczniów klasy 3App pod kierunkiem p. Marzeny Miazek - Banach, został nagrodzony przez Organizację Kontaktową Narodowego Biura eTwinning Krajową Odznaką Jakości. 

Kryteria przyznania Odznaki Jakości to:
- projekt jest oryginalny pod względem tematyki,
- projekt wykorzystuje szereg różnorodnych metod pedagogicznych,
- uczniowie komunikują się i współpracują ze swoimi partnerami wykorzystując różne metody, m.in. gromadzenie informacji, rozwiązywanie problemów, prowadzenie badań, porównywanie pracy,
- projekt wpisuje się w szkolne programy nauczania,
- wykorzystane technologie mają za zadanie pomóc partnerom w osiągnięciu swoich pedagogicznych celów,
- narzędzia umożliwiają partnerom lepszą współpracę.

Celem przyznawania Krajowej Odznaki Jakości jest wyróżnienie nauczycieli i szkół, których działania w ramach eTwinningu reprezentują wysoki poziom. Dla nauczycieli jest to uznanie ich pracy, dla uczniów to większa motywacja do prowadzenia zaplanowanych działań, a dla szkoły – publiczne potwierdzenie zaangażowania i dążenia do jakości oraz otwartość na współpracę europejską.

Link do strony projektu